۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۱ ذیقعدهٔ ۱۴۴۵ | May 19, 2024
هزاران معترض در شهر مالمو سوئد در همبستگی با غزه تظاهرات کردند

سمات

ارسال التعليق

You are replying to: .